Håndbog for psykiatribrugere og pårørende - Kend dine rettigheder," 4. reviderede udgave, 1. oplag.

Ellen Margrethe Basse og Knud Kristensen

© 2013 SIND og forfatterne.

Bogen er udgivet med støtte fra Jascha Fonden og Frantz Hoffmanns Mindelegat.

Forsideillustration: Heiko Gutberlett

Tryk: Grafisk Forum

ISBN: 978-87-90513-1

Pris: 0,00 kr.

Velkommen

Dette er hjemmesiden for Håndbog for psykiatribrugere og pårørende – Kend dine rettigheder.

Her på hjemmesiden kan du læse om bogen, købe bogen, læse om hvordan du kan få bogen gratis med meget mere.

4. udgave

Med 4. udgave af håndbogen har vi rundet 15.000 eksemplarer. Bogen er blevet opdateret med de mange lovændringer, der er gennemført siden 3. udgave. De mest gennemgribende ændringer er reglerne om førtidspension og fleksjob. Som noget nyt har vi indføjet et kapitel om forebyggelse og sundhedsfremme samt et om de rettigheder, der følger af FN's Handicapkonvention og de øvrige internationale konventioner.

4. udgave er nu udsolgt i den trykte udgave.

Du kan stadig hente bogen gratis som pdf-fil, men vær opmærksom på, at indholdet på nogle punkter er forældet.

Vi planlægger en 5. udgave, men ved endnu ikke, hvornår den er klar til at gå i trykken. Følg med her på siden.

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed

Blekinge Boulevard 2

2630 Taastrup

Tlf.: 35 24 07 50

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed

arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering

H.K.H. Kronprinsesse Mary

er protektor for SIND

Opdateret 18/12/2016